• Giáo trình Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam: Phần 2 - PGS.TS Hà Thị Liên Mai

  Giáo trình Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam: Phần 2 - PGS.TS Hà Thị Liên Mai

  Phần 2 của Giáo trình Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam có nội dung giới thiệu về quan hệ pháp luật giữa vợ chồng, quan hệ pháp luật giữa cha mẹ và các con, quan hệ giữa các thành viên khác trong gia đình, chấm dứt hôn nhân, hậu quả pháp lý của ly hôn, giám hộ trong gia đình, quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

   146 p ktktlaocai 26/07/2014 471 1

 • Giáo trình Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam: Phần 1 - PGS.TS Hà Thị Liên Mai

  Giáo trình Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam: Phần 1 - PGS.TS Hà Thị Liên Mai

  Phần 1 của cuốn Giáo trình Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam trình bày về các khái niệm luật hôn nhân gia đình Việt Nam, nhiệm vụ và những nguyên tắc cơ bản của luật hôn nhân gia đình Việt Nam, quan hệ pháp luật và gia đình, sự phát triển của luật hôn nhân và gia đình Việt Nam từ CMT8 1945 đến nay, kết hôn và hủy kết hôn trái pháp luật.

   80 p ktktlaocai 26/07/2014 412 1

 • Luật hành chính Việt Nam

  Luật hành chính Việt Nam

  Please purchase a personal license. LU T HÀNH CHÍNH VI T NAM ThS. Nguy n Thu Ba Khoa Lu t i h c KTQD email: bgtb@hn.vnn.vn 1 .N i dung chương 5 I. KHÁI NI M CHUNG V LU T HÀNH CHÍNH II. CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C III. TH T C HÀNH CHÍNH VÀ VĂN B N HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C IV. QUY CH PHÁP LÝ HÀNH CHÍNH C A CÁN B CÔNG CH C V. QUY CH PHÁP LÝ HÀNH CHÍNH I V I CÁC T CH C XÃ H I, CÔNG DÂN, NGƯ I NƯ C NGOÀI, NGƯ I...

   58 p ktktlaocai 06/09/2013 354 1

 • Luật hành chính

  Luật hành chính

  Những vấn đề chung của Luật Hành chính - Nguyên tắc, hình thức, phương pháp QLHCNN - Quyết định, thủ tục hành chính. - Cơ quan hành chính nhà nước. - Xử lý vi phạm hành chính. Quy chế pháp lý hành chính của cán bộ, công chức; các tổ chức xã hội và cá nhân. Bảo đảm pháp chế trong QLHCNN

   20 p ktktlaocai 06/09/2013 326 1

 • Bộ máy nhà nước

  Bộ máy nhà nước

  Cơ quan nhà nước là tổ chức được thành lập và hoạt động theo những nguyên tắc và trình tự nhất định theo quy định của pháp luật, có cơ cấu tổ chức nhất định và được giao thực hiện những nhiệm vụ quyền hạn nhất định được quy định trong các văn bản pháp luật để thực hiện một phần chức năng, nhiệm vụ của nhà nước.

   46 p ktktlaocai 05/09/2013 310 1

 • Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người: Phần 2 - ĐHQG Hà Nội

  Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người: Phần 2 - ĐHQG Hà Nội

  Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người: Phần 2 trình bày các nội dung: Luật quốc tế về một số nhóm người dễ bị tổn thương, cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, lịch sử phát triển và quan điểm, chính sách cơ bản của Đảng, Nhà nước về vấn đề quyền con người và các nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo.

   156 p ktktlaocai 26/07/2014 302 1

 • Pháp luật đại cương

  Pháp luật đại cương

  Lần phân công lao động thứ nhất: ngành chăn nuôi ra đời Lần phân công lao động thứ hai: ngành tiểu thủ công nghiệp ra đời Lần phân công lao động thứ ba: ngành thương nghiệp ra đời

   257 p ktktlaocai 05/09/2013 298 1

 • Bài giảng môn học Pháp luật đại cương: Phần 1 - ĐH Thủy Lợi

  Bài giảng môn học Pháp luật đại cương: Phần 1 - ĐH Thủy Lợi

  Bài giảng môn học Pháp luật đại cương: Phần 1 dùng trong việc giảng dạy môn học pháp luật đại cương cho sinh viên các khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh. Đây là môn học thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương theo chương trình khung trình độ đại học của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Giáo trình đặt mục tiêu trang bị cho sinh viên những năm...

   45 p ktktlaocai 26/07/2014 290 1

 • Bài giảng môn học Pháp luật đại cương: Phần 2 - ĐH Thủy Lợi

  Bài giảng môn học Pháp luật đại cương: Phần 2 - ĐH Thủy Lợi

  Trong phần 2 bài giảng môn học Pháp luật đại cương nhằm cung cấp cho sinh viên và những người muốn tìm hiểu thêm về pháp luật những kiến thức pháp lý cơ bản về nhà nước và pháp luật nói chung và những nội dung pháp lý cần thiết khác thuộc các lãnh vực dân sự, hình sự, kinh tế, hành chính, hôn nhân gia đình... trong sự phân chia các ngành luật ở...

   40 p ktktlaocai 26/07/2014 289 1

 • Bài giảng: Pháp luật đại cương

  Bài giảng: Pháp luật đại cương

  Pháp luật đại cương là một môn học có phạm vi rất rộng rãi, đa dạng và phong phú. Ở đây chỉ là một tập bài giảng mang tính chất tóm tắt và cũng chỉ tập trung vào một số vấn đề, nội. pháp luật đại cương dành cho sinh viên khối ngành kinh tế, chuyên ngành ngân hàng, quản trị kinh doanh, quản trị xuất nhập khẩu...tham...

   257 p ktktlaocai 05/09/2013 286 1

 • Ebook ISO 9000 trong dịch vụ hành chính: Phần 2 - Nguyễn Trung Trực, Trương Quang Dũng

  Ebook ISO 9000 trong dịch vụ hành chính: Phần 2 - Nguyễn Trung Trực, Trương Quang Dũng

  Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách "ISO 9000 trong dịch vụ hành chính" trình bày nội dung trong việc đánh giá nội bộ và các phần phụ lục. Cuốn sách là tài liệu hữu ích trong việc nhân rộng ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 trong dịch vụ hành chính công.

   132 p ktktlaocai 26/07/2014 285 1

 • PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

  PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

  Nhà nước, hiểu theo nghĩa pháp luật, là một tổ chức xã hội đặc biệt của quyền lực chính trị được giai cấp thống trị thành lập nhằm thực hiện quyền lực chính trị của mình. Nhà nước vì thế mang bản chất giai cấp. Nhà nước xuất hiện kể từ khi xã hội loài người bị phân chia thành những lực lượng giai cấp đối kháng nhau; nhà nước là...

   257 p ktktlaocai 05/09/2013 284 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số