• PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

  PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

  Nhà nước, hiểu theo nghĩa pháp luật, là một tổ chức xã hội đặc biệt của quyền lực chính trị được giai cấp thống trị thành lập nhằm thực hiện quyền lực chính trị của mình. Nhà nước vì thế mang bản chất giai cấp. Nhà nước xuất hiện kể từ khi xã hội loài người bị phân chia thành những lực lượng giai cấp đối kháng nhau; nhà nước là...

   257 p ktktlaocai 05/09/2013 284 1

 • Pháp luật đại cương

  Pháp luật đại cương

  Lý luận về nhà nước và pháp luật là một khoa học xã hội Khoa học xã hội nghiên cứu những mặt khác nhau, các hiện tượng xã hội của xã hội loài người mà trong đó con người là trung tâm. Khoa học pháp lý - khoa học về nhà nước và pháp luật - là một bộ phận của khoa học xã hội. Khoa học lý luận về nhà nước và pháp luật là một ngành khoa...

   147 p ktktlaocai 05/09/2013 276 1

 • Pháp luật đại cương

  Pháp luật đại cương

  Pháp luật đại cương là môn khoa học pháp lý cơ bản giới thiệu những vấn đề chung nhất về Nhà nước và pháp luật như nguồn gốc ra đời của Nhà nước và pháp luật, bản chất, vai trò, các kiểu và hình thức Nhà nước và pháp luật; đồng thời giới thiệu tổng quan về hệ thống chính trị, tìm hiểu những vấn đề cơ bản về các hệ thống cơ...

   139 p ktktlaocai 05/09/2013 260 1

 • Pháp luật đại cương

  Pháp luật đại cương

  Với yêu cầu nội tại của quá trình phát triển kinh tế xã hội và quan hệ quốc tế với các quốc gia khác khi chúng ta đang sống trong "thế giới phẳng" thì việc nâng cao trình độ nhận thức về pháp luật lại càng cần thiết. Cuốn sách "Tìm hiểu về pháp luật đại cương" nhằm cung cấp cho sinh viên và những người muốn tìm hiểu thêm về pháp luật...

   82 p ktktlaocai 05/09/2013 245 1

 • Bài giảng: Pháp luật đại cương

  Bài giảng: Pháp luật đại cương

  Pháp luật đại cương là một môn học có phạm vi rất rộng rãi, đa dạng và phong phú. Ở đây chỉ là một tập bài giảng mang tính chất tóm tắt và cũng chỉ tập trung vào một số vấn đề, nội. pháp luật đại cương dành cho sinh viên khối ngành kinh tế, chuyên ngành ngân hàng, quản trị kinh doanh, quản trị xuất nhập khẩu...tham...

   257 p ktktlaocai 05/09/2013 286 1

 • Pháp luật đại cương

  Pháp luật đại cương

  Nhà nước: Là một bộ máy quyền lực đặc biệt, Do giai cấp thống trị lập ra, Nhằm bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị, Thực hiện chức năng quản lý xã hội theo ý chí của giai cấp thống trị. Nhà nước là bộ máy cưỡng chế đặc biệt nằm trong tay giai cấp cầm quyền. Giai cấp cầm quyền sử dụng Nhà nước để duy trì sự thống trị...

   257 p ktktlaocai 05/09/2013 248 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số