• KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THUẾ VÀ PHÁP LUẬT THUẾ VIỆT NAM

  KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THUẾ VÀ PHÁP LUẬT THUẾ VIỆT NAM

  1.1.1. Nguồn gốc ra đời của thuế Thuế ra đời gắn liền với sự ra đời của Nhà nước: NN ra đời  phát sinh nhu cầu chi tiêu  NN ban hành pháp luật quy định người dân có nghĩa vụ phải nộp tiền cho NN để đáp ứng nhu cầu chi tiêu của mình  Đó chính là thuế.

   50 p ktktlaocai 05/09/2013 216 1

 • Quy phạm pháp luật

  Quy phạm pháp luật

  Khái niệm quy phạm pháp luật: Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí của nhà nước nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội.

   15 p ktktlaocai 05/09/2013 242 1

 • QUAN HỆ PHÁP LUẬT

  QUAN HỆ PHÁP LUẬT

  Cho các quan hệ xã hội sau: 1, Công dân A (nam giới, 20 tuổi) và công dân B (nữ giới, 18 tuổi), còn độc thân, thương yêu nhau, cùng nhau tới nhà thờ tổ chức lễ cưới. 2, Chị X (45 tuổi) làm nội trợ, ra chợ mua rau muống. 3, P là kỹ sư xây dựng, 30 tuổi, tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân. Hãy xác định: Đâu...

   24 p ktktlaocai 05/09/2013 266 1

 • Bài giảng:PLĐC QUY PHẠM PHÁP LUẬT

  Bài giảng:PLĐC QUY PHẠM PHÁP LUẬT

  Quy phạm pháp luật (QPPL) là những quy tắc, chuẩn mực chung mang tính bắt buộc phải thi hành đối với tất cả tổ chức, cá nhân có liên quan, và được ban hành bởi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Cấu tạo của 1 QPPL nếu đầy đủ sẽ gồm 3 phần: Giả định, quy định và chế tài. Tuy nhiên, thường thì chỉ có 2 trong 3 bộ phận trên trong 1 QPPL, trong...

   15 p ktktlaocai 05/09/2013 211 1

 • Pháp luật đại cương

  Pháp luật đại cương

  Một số quan điểm phi mácxít về nguồn gốc nhà nước 1.1. Thuyết thần học: Các nhà tư tưởng theo thuyết thần học cho rằng: Thượng đế là người sắp đặt trật tự xã hội, Nhà nước là do Thượng đế sáng tạo ra để bảo vệ trật tự chung. Do vậy, Nhà nước là do lực lượng siên nhiên và đương nhiên quyền lực Nhà nước là vĩnh cửu, bất biến...

   60 p ktktlaocai 05/09/2013 284 1

 • Pháp luật đại cương

  Pháp luật đại cương

  Lần phân công lao động thứ nhất: ngành chăn nuôi ra đời Lần phân công lao động thứ hai: ngành tiểu thủ công nghiệp ra đời Lần phân công lao động thứ ba: ngành thương nghiệp ra đời

   257 p ktktlaocai 05/09/2013 298 1

 • Lý luận về pháp luật

  Lý luận về pháp luật

  Về mặt nội dung: pháp luật thể hiện ý chí của giai cấp thống trị. Về mục tiêu điều chỉnh các quan hệ xã hội: - Pháp luật định hướng các quan hệ xã hội phát triển theo mục tiêu, trật tự phù hợp ý chí của giai cấp thống trị; - Pháp luật bảo vệ, củng cố quyền lợi, địa vị của giai cấp thống trị.

   20 p ktktlaocai 05/09/2013 260 1

 • Pháp luật về công ty

  Pháp luật về công ty

  Công ty ra đời vào khoảng thế kỷ XIII ở một số nước châu Âu do điều kiện buôn bán thuận lợi. Tuy nhiên, pháp luật về công ty gắn liền với sự ra đời của CNTB. Ở Việt Nam, luật công ty ra đời muộn và chậm phát triển. Pháp luật về công ty xuất hiện ở VN vào thời kỳ Pháp thuộc.

   140 p ktktlaocai 05/09/2013 256 1

 • BÀI GIẢNG - LUẬT KINH TẾ Th.S Lữ Lâm Uyên CHƯƠNG II: PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ

  BÀI GIẢNG - LUẬT KINH TẾ Th.S Lữ Lâm Uyên CHƯƠNG II: PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ

  Theo các điều kiện chấm dứt hoạt độnTheo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, Điều lệ doanh nghiệp hoặc thỏa thuận, cam kết của các nhà đầu tư về tiến độ thực hiện dự án; Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án; Chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan nhà nước quản...

   60 p ktktlaocai 05/09/2013 213 1

 • Pháp luật đại cương

  Pháp luật đại cương

  Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị , một bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện các chức năng quản lý đặc biệt nhằm duy trì trật tự xã hội , thực hiện mục đích bảo vệ địa vị của giai cấp thống trị

   69 p ktktlaocai 05/09/2013 283 1

 • PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG - Luật sư Th.S BÙI NGỌC TUYỀN & Luật sư TRẦN ANH THỤC ĐOAN

  PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG - Luật sư Th.S BÙI NGỌC TUYỀN & Luật sư TRẦN ANH THỤC ĐOAN

  Pháp luật có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong đời sống xã hội. Pháp luật được áp dụng để giải quyết hầu hết các mối quan hệ xã hội. Biết và hiểu được Pháp luật sẽ giúp mọi người ứng xử, chấp hành tốt các quy định Pháp luật, kỷ cương xã hội được bảo đảm. Bộ Giáo dục (Đào tạo quy định Pháp luật đại cương là môn...

   158 p ktktlaocai 05/09/2013 231 1

 • PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

  PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

  Trang bị cho sinh viên những lý thuyết chung về khái niệm cơ bản của khoa học pháp lý về Nhà nước và Pháp luật, những nội dung cơ bản của các ngành luật gốc như Hiến pháp, Hành chính, Dân sự, Hình sự trong hệ thống Pháp luật Việt Nam. Đồng thời trang bị cho sinh viên kiến thức Pháp luật chuyên ngành giúp sinh viên biết áp dụng Pháp luật trong cuộc...

   158 p ktktlaocai 05/09/2013 282 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số