• ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ

  ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ

  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2005: Khái niệm: Doanh nghiệp là gì? Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. (Khoản 1, Điều 4. LDN 2005) Hãy kể...

   92 p ktktlaocai 05/09/2013 223 1

 • PHÁP LUẬT THUẾ THU VÀO HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

  PHÁP LUẬT THUẾ THU VÀO HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

  1.1 Khái niệm - Thuế thu vào HH – DV: thuế gián thu, đối tượng chịu thuế là hàng hóa, dịch vụ đang lưu thông hợp pháp trên thị trường PL thuế thu vào HH – DV? Thuế thu vào HH – DV gồm: thuế XK – NK, thuế TTĐB, thuế GTGT

   44 p ktktlaocai 05/09/2013 224 1

 • Luật lao động 2012

  Luật lao động 2012

  Pháp luật về lao động luôn có những thay đổi để phù hợp và hợp lý hóa các mối quan hệ lao động Pháp luật về lao động luôn có những thay đổi để phù hợp và hợp lý hóa các mối quan hệ lao động

   19 p ktktlaocai 05/09/2013 235 1

 • Luật hình sự

  Luật hình sự

  Tội phạm là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý hình sự thực hiện, có lỗi, trái pháp luật hình sự và bị xử lý bằng hình phạt.

   18 p ktktlaocai 05/09/2013 247 1

 • Luật dân sự

  Luật dân sự

  1. Định nghĩa + Là một ngành luật độc lập + Tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân trong giao lưu dân sự + Bình đẳng giữa các chủ thể tham gia.

   15 p ktktlaocai 05/09/2013 223 1

 • Pháp luật về công ty cổ phần

  Pháp luật về công ty cổ phần

  1. Đặc điểm pháp lý - Công ty cổ phần là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân. - Công ty cổ phần chỉ chịu trách nhiệm về mọi khoản nợ trong phạm vi vốn điều lệ. - Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vốn vào công ty.

   36 p ktktlaocai 05/09/2013 238 1

 • Luật kinh tế

  Luật kinh tế

  Hệ thống pháp luật được xây dựng dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất Kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo chi phối toàn bộ nền kinh tế Các quan hệ kinh tế được điều chỉnh bằng phương pháp mệnh lệnh - quyền uy Nhà nước quản lý nền kinh tế theo cơ chế hành chính bao cấp Nhà nước vừa đưa ra chỉ tiêu, kế hoạch sản...

   26 p ktktlaocai 05/09/2013 244 1

 • Luật so sánh

  Luật so sánh

  Là một ngành khoa học luật để so sánh, phân loại các hệ thống pháp luật khác nhau nhằm tìm ra sự tương đồng và khác biệt, để giải thích nguồn gốc, tìm ra những vấn đề cốt lõi, cơ bản của các hệ thống pháp luật. So sánh luật để làm gì? Phục vụ cho hoạt động lập pháp Hài hòa hóa pháp luật giữa các quốc gia. Hội nhập, “luật chơi...

   37 p ktktlaocai 05/09/2013 271 1

 • Luật hiến pháp

  Luật hiến pháp

  Trang bị kiến thức cơ bản về: Pháp luật kinh tế, Địa vị pháp lý của các loại hình doanh nghiệp, Chế độ pháp lý về hợp đồng, Những vấn đề về phá sản, Giải quyết tranh chấp kinh tế. Lý thuyết và nghiên cứu một số tình huống Kiểm tra, thi kết thúc môn học.

   39 p ktktlaocai 05/09/2013 269 1

 • Trách nhiệm pháp lý

  Trách nhiệm pháp lý

  Trách nhiệm pháp lý là hậu quả bất lợi do Nhà nước áp dụng đối với chủ thể vi phạm pháp luật, theo đĩ chủ thể vi phạm pháp luật phải gánh chịu những biện pháp cưỡng chế được quy định ở chế tài các quy phạm pháp luật.

   25 p ktktlaocai 05/09/2013 256 1

 • PHÁP LUẬT THUẾ THU VÀO VIỆC SỬ DỤNG MỘT SỐ TÀI SẢN THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

  PHÁP LUẬT THUẾ THU VÀO VIỆC SỬ DỤNG MỘT SỐ TÀI SẢN THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

  Pháp luật thuế thu vào việc sử dụng một số tài sản của Nhà nước là tập hợp các QPPL do CQNN có thẩm quyền ban hành hoặc thừa nhận để điều chỉnh các QHXH phát sinh trong quá trình thu nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà, đất và thuế tài nguyên vào NSNN.

   58 p ktktlaocai 05/09/2013 216 1

 • PHÁP LUẬT THUẾ THU VÀO THU NHẬP

  PHÁP LUẬT THUẾ THU VÀO THU NHẬP

  Thuế thu vào thu nhập: Thuế thu vào thu nhập là loại thuế đánh vào thu nhập chịu thuế của các tổ chức, cá nhân nhằm mục đích tạo nguồn thu cho NSNN và điều tiết thu nhập, thực hiện công bằng xã hội. Pháp luật thuế thu vào thu nhập: Pháp luật thuế thu vào thu nhập là tổng hợp các qui phạm pháp luật do CQNN có thẩm quyền ban hành và thừa...

   60 p ktktlaocai 05/09/2013 231 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số