• Ebook Thực hành kế toán máy tính trên Excel 2010: Phần 2 - ThS. Nguyễn Nam Thuận

  Ebook Thực hành kế toán máy tính trên Excel 2010: Phần 2 - ThS. Nguyễn Nam Thuận

  Phần 2 Ebook Thực hành kế toán máy tính trên Excel 2010 có nội dung trình bày các vấn đề như xoay dữ liệu, thêm dữ liệu từ những nguồn khác, thiết kế dữ liệu để xem và in, xuất dữ liệu sang những ứng dụng khác, phân loại và lọc dữ liệu và các nội dung khác.

   198 p ktktlaocai 26/07/2014 400 2

 • Ebook Thực hành kế toán máy tính trên Excel 2010: Phần 1 - ThS. Nguyễn Nam Thuận

  Ebook Thực hành kế toán máy tính trên Excel 2010: Phần 1 - ThS. Nguyễn Nam Thuận

  Phần 1 Ebook Thực hành kế toán máy tính trên Excel 2010 gồm nội dung 5 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày các vấn đề như khảo sát Excel 2010, tạo Worksheet Excel 2010 đầu tiên, tinh chỉnh Worksheet, tìm hiểu các công thức Excel 2010 và một số nội dung khác.

   159 p ktktlaocai 26/07/2014 418 3

 • Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm

  Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm

  Nhận thức được mục tiêu, ý nghĩa và đặc điểm của mô hình KTCP sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính. Xác định được đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành. Hiểu được qui trình kế toán tập hợp, tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của từ phương pháp tính giá...

   22 p ktktlaocai 05/09/2013 383 4

 • Kế toán sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế

  Kế toán sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế

  Quá trình tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một quá trình bắt đầu từ việc lập chứng từ phản ánh chi phí phát sinh đến khâu phản ánh vào tài khoản, tính giá thành sản phẩmvà nhập kho thành phẩm. Trong quá trình này, kế toán tài chính có vai trò cung cấp các thông tin kinh tế mang tính pháp lý và hợp lý, cụ thể thông qua chứng...

   46 p ktktlaocai 05/09/2013 404 2

 • HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH_KẾ TOÁN

  HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH_KẾ TOÁN

  Phần mềm kế toán BAS được thiết kế theo Thông tư 103/2005/TT-BTC ngày 24/11/2005 của Bộ Tài Chính: Qui định về tiều chuẩn và điều kiện của Phần mềm kế toán; Phần mềm kế toán BAS được cập nhật nội dung theo Quyết định số 15/2006/QĐ- BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ Tài Chính (dùng cho DN vừa và nhỏ) và theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC...

   60 p ktktlaocai 05/09/2013 416 2

 • PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

  PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

  Nhằm cung cấp những thông tin tổng quát, toàn diện về từng hoạt động kinh tế tài chính, về tài sản, nguồn vốn… tạo điều kiện cho quản lý có hiệu quả, hạch toán kế toán đã xây dựng phương pháp tổng hợp cân đối kế toán. Tổng hợp cân đối kế toán là phương pháp khái quát tình hình tài sản, kết quả kinh doanh và các mối quan hệ kinh tế...

   22 p ktktlaocai 05/09/2013 426 1

 • NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

  NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

   Ghi chép dữ liệu về tình hình hoạt động của một tổ chức (Ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh)  Phân loại, sắp xếp các dữ liệu đã ghi nhận theo một trật tự nhất định bằng các phương pháp kế toán.  Tổng hợp các chỉ tiêu cần thiết cho công tác quản lý.  Cung cấp thông tin phục vụ cho các đối tượng có liên quan dưới dạng các báo...

   32 p ktktlaocai 05/09/2013 459 1

 • Kế toán tài chính - Kế Toán Nguyên Vật Liệu Công Cụ Dụng Cụ

  Kế toán tài chính - Kế Toán Nguyên Vật Liệu Công Cụ Dụng Cụ

  Khái niệm, phân loại (NVL, CCDC) Nhiệm vụ kế toán Nguyên tắc kế toán Cách tính giá xuất kho, nhập kho Hoạch toán chi tiết NVL – CCDC Tài khoản sử dụng Kế toán tổng hợp – PP kê khai thường xuyên VIII. Kế toán tổng hợp – PP kiểm kê định kì IX. Khái niệm Là những đối tượng lao động doanh nghiệp mua ngoài hoặc tự chế dùng cho sản xuất, kinh doanh,...

   35 p ktktlaocai 05/09/2013 425 4

 • BÀI TẬP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

  BÀI TẬP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

  Định khoản kế toán các nghiệp vụ trên. 2. Ghi vào sổ kế toán (với giả thiết DN hạch toán ngoại tệ theo tỷ giá thực tế nhập trước, xuất trước): - Đối với hình thức Chứng từ ghi sổ : Lập CTGS, ghi vào sổ cái và sổ chi tiết TK 111 ( 1111, 1112). - Đối với hình thức sổ kế toán NK chung ghi vào NK chuyên dùng và sổ chi tiết của tiền mặt Việt...

   166 p ktktlaocai 05/09/2013 478 5

 • Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp

  Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp

  Ngày 20/3/2006, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng chocác doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trongcả nước từ năm tài chính 2006, thay thế Quyết định số 1141 TC/QĐ/CĐKT. Để giúp cho các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý Nhà nước và đông đảo người học tập,...

   510 p ktktlaocai 05/09/2013 398 4

 • Hệ thống thông tin kế toán

  Hệ thống thông tin kế toán

  Biết các quy trình công việc kế toán .Có kiến thức về kiểm toán, KSNB .Có kiến thức về CSDL, phần mềm kế toán Biết sử dụng phần mềm MS.Visio, MS.Word ham dự lớp 80% thời lượng .Thực hiện các bài tập về nhàCSLL về hệ thống thông tin Quản lý, Kế toán Xây dựng Hệ thống kiểm soát nội bộ Nghiên cứu quy trình HTTT kế toán Phân tích, thiết kế,...

   17 p ktktlaocai 05/09/2013 464 1

 • Hệ Thống Thông Tin Kế Toán với tổ chức doanh nghiệp

   Hệ Thống Thông Tin Kế Toán với tổ chức doanh nghiệp

  Nội dung • Thông tin kế toán và các quyết định • Hệ thống thông tin kế toán (HTTTKT) • Tổng quan về xử lý nghiệp vụ kế toán Thông tin kế toán và các quyết định • Khái niệm: – Thông tin kế toán là những thông tin về sự tuần hoàn của những tài sản, phản ánh đầy đủ các chu trình nghiệp vụ cơ bản của tổ chức doanh nghiệp Sổ Cái 6 3...

   37 p ktktlaocai 05/09/2013 393 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số