• Tài liệu huấn luyện về hệ thống tiêu đề chủ đề của Thư viện Quốc hội Hoa kỳ (Library of congress subject headings)

  Tài liệu huấn luyện về hệ thống tiêu đề chủ đề của Thư viện Quốc hội Hoa kỳ (Library of congress subject headings)

  Tiêu đề - Chủ đề là một môn học không thể thiếu cho sinh viên ngành Thông tin thư viện, Văn thư lưu trữ. Cần đặt tiêu đề, chủ đề tài liệu như thế nào là khoa học, hợp lý và phải thống nhất theo một tiêu chí nhất định như thế nào đã được các nhà khoa học ngành Thông tin - Thư viện thế giới nghiên cứu và thống nhất từ lâu. Tài liệu sau...

   386 p ktktlaocai 17/09/2014 630 2

 • Kỹ thuật bảo quản tài liệu

  Kỹ thuật bảo quản tài liệu

  Bảo quản tài liệu nói chung và các tài liệu quý hiếm nói riêng ở các cơ quan thông tin, thư viện, lưu trữ và bảo tàng Việt Nam đang là một vấn đề cấp thiết, nhất là ở Việt Nam, một đất nước nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, ... dẫn tới tình trạng vốn tài liệu của chúng ta nhanh chóng xuống cấp và lão hoá. Tài liệu sau đây sẽ...

   379 p ktktlaocai 17/09/2014 407 2

 • Biên mục Marc 21 (Tài liệu hướng dẫn học tập) - ThS. Nguyễn Quang Hồng Phúc

  Biên mục Marc 21 (Tài liệu hướng dẫn học tập) - ThS. Nguyễn Quang Hồng Phúc

  Marc 21 là một loại chuẩn biên mục được sử dụng trong hầu hết các thư viện trường học cũng như thư viện công cộng trên khắp thế giới nói chung và các thư viện ở Việt Nam nói riêng. Tài liệu hướng dẫn học tập về Khổ mẫu Marc 21 sau đây của ThS. Nguyễn Quang Hồng Phúc sẽ người học hiểu hơn về khổ mẫu trên cũng như cách sử dụng nó. Mời...

   64 p ktktlaocai 17/09/2014 399 2

 • Ebook MARC 21 rút gọn cho dữ liệu thư mục - ThS. cao Minh Kiểm (chủ biên)

  Ebook MARC 21 rút gọn cho dữ liệu thư mục - ThS. cao Minh Kiểm (chủ biên)

  Nội dung cuốn "MARC 21 rút gọn cho dữ liệu thư mục: Hướng dẫn sử dụng" quy định các mã và các quy ước thường xuyên được sử dụng (như nhãn trường, chỉ thị, trường con, các giá trị dạng mã) cho các yếu tố dữ liệu trong các biểu ghi thư mục theo MARC. Tài liệu này được biên soạn cho những người tham gia vào việc tạo ra và cập nhật các biểu...

   354 p ktktlaocai 17/09/2014 495 2

 • Mô tả nội dung tài liệu bằng từ khóa - Phan Huy Quế

  Mô tả nội dung tài liệu bằng từ khóa - Phan Huy Quế

  Cuốn sách "Mô tả nội dung tài liệu bằng từ khóa" trình bày một số vấn đề chung về khái niệm, vai trò, phân loại và các yêu cầu của từ khóa. Trình bày về phương pháp định từ khóa, một số đặc điểm hệ thống tìm tin tư liệu ảnh hưởng đến việc tìm từ khóa tài liệu và định từ khóa yêu cầu tin. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   54 p ktktlaocai 26/07/2014 387 2

 • Anh ngữ thực hành khoa Thông tin - Thư viện: Phần 1 - Nguyễn Minh Hiệp

  Anh ngữ thực hành khoa Thông tin - Thư viện: Phần 1 - Nguyễn Minh Hiệp

  Cuốn sách "Anh ngữ thực hành khoa Thông tin - Thư viện" dược biên soạn nhằm củng cố và hệ thống hóa kiến thức ngữ pháp, phát triển một số vốn thuật ngữ chuyên ngành, tăng cường kĩ năng đọc và hiểu. Phần 1 trình bày ngữ pháp thực hành thiết yếu về động từ và câu.

   170 p ktktlaocai 26/07/2014 295 3

 • Ebook Phương pháp thiết lập biểu ghi Marc 21 cho tài liệu: Phần 2 - ThS. Nguyễn Quang Hồng Phúc

  Ebook Phương pháp thiết lập biểu ghi Marc 21 cho tài liệu: Phần 2 - ThS. Nguyễn Quang Hồng Phúc

  Ebook Phương pháp thiết lập biểu ghi Marc 21 cho tài liệu: Phần 2 có nội dung mô tả về các trường trong biểu ghi Marc 21 như phụ chú chung, tên người là chủ đề và tác giả cá nhân khác. Đây là tài liệu học tập dành cho sinh viên ngành Thông tin - Thư viện.

   66 p ktktlaocai 26/07/2014 304 1

 • Phục hồi văn bản mờ dần và phục chế tài liệu lưu trữ - A.G. Kharitonov

  Phục hồi văn bản mờ dần và phục chế tài liệu lưu trữ - A.G. Kharitonov

  Nội dung cuốn sách "Phục hồi văn bản mờ dần và phục chế tài liệu lưu trữ" trình bày với người đọc một số thuật ngữ và định nghĩa, chuẩn đoán tính chất quang học của tài liệu, khôi phục các tài liệu mờ dần bằng vật liệu halogen bạc, sử dụng công nghệ kỹ thuật số trong phục chế tài liệu hư tổn và hiệu chỉnh hình ảnh của tài liệu...

   34 p ktktlaocai 26/07/2014 287 2

 • Ebook Phương pháp thiết lập biểu ghi Marc 21 cho tài liệu: Phần 1 - ThS. Nguyễn Quang Hồng Phúc

  Ebook Phương pháp thiết lập biểu ghi Marc 21 cho tài liệu: Phần 1 - ThS. Nguyễn Quang Hồng Phúc

  Ebook Phương pháp thiết lập biểu ghi Marc 21 cho tài liệu gồm 2 chương. Chương 1 giới thiệu vài nét về lịch sử của khổ mẫu Marc 21. Chương 2 giới thiệu thành phần của biểu ghi Marc 21 và hướng đẫn nhập tin vào các trường. Phần 1 cuốn sách gồm nội dung chương 1 và mô tả các trường của Marc 21 như nhan đề mô tả, nhan đề khóa, mô tả vật lý,...

   69 p ktktlaocai 26/07/2014 262 1

 • Anh ngữ thực hành khoa Thông tin - Thư viện: Phần 2 - Nguyễn Minh Hiệp

  Anh ngữ thực hành khoa Thông tin - Thư viện: Phần 2 - Nguyễn Minh Hiệp

  Phần 2 cuốn "Anh ngữ thực hành khoa Thông tin - Thư viện" cung cấp một số vốn thuật ngữ chuyên ngành Thông tin - Thư viện, đồng thời thực hành đọc hiểu bằng những bài tập dựa trên 8 công cụ như được nhấn mạnh ở Phần 1, với số vốn từ vựng chuyên ngành trong 10 bài đọc tiêu biểu của ngành Thông tin - Thư viện.

   93 p ktktlaocai 26/07/2014 266 2

 • QUẢN TRỊ HÀNH CHÁNH VĂN PHÒNG

  QUẢN TRỊ HÀNH CHÁNH VĂN PHÒNG

  Khái niệm Theo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ và các văn bản qui định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy văn phòng của nhiều cơ quan thì khái niệm văn phòng được hiểu theo các nội dung sau đây: - Nội dung thứ nhất: Văn phòng là bộ máy giúp việc cho thủ trưởng cơ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện chức...

   63 p ktktlaocai 06/09/2013 282 2

 • Bài giảng: Quản trị hành chánh văn phòng

  Bài giảng: Quản trị hành chánh văn phòng

  Theo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ và các văn bản qui định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy văn phòng của nhiều cơ quan thì khái niệm văn phòng được hiểu theo các nội dung sau đây: - Nội dung thứ nhất: Văn phòng là bộ máy giúp việc cho thủ trưởng cơ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện chức năng nhiệm...

   67 p ktktlaocai 06/09/2013 291 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số