• Phục hồi văn bản mờ dần và phục chế tài liệu lưu trữ - A.G. Kharitonov

  Phục hồi văn bản mờ dần và phục chế tài liệu lưu trữ - A.G. Kharitonov

  Nội dung cuốn sách "Phục hồi văn bản mờ dần và phục chế tài liệu lưu trữ" trình bày với người đọc một số thuật ngữ và định nghĩa, chuẩn đoán tính chất quang học của tài liệu, khôi phục các tài liệu mờ dần bằng vật liệu halogen bạc, sử dụng công nghệ kỹ thuật số trong phục chế tài liệu hư tổn và hiệu chỉnh hình ảnh của tài liệu...

   34 p ktktlaocai 26/07/2014 263 1

 • Giáo trình Hệ thống tìm tin: Phần 2 - PGS.TS. Đoàn Phan Tân

  Giáo trình Hệ thống tìm tin: Phần 2 - PGS.TS. Đoàn Phan Tân

  Giáo trình Hệ thống tìm tin: Phần 2 gồm nội dung chương 5 đến chương 7 của tài liệu. Nội dung phần này trình bày kiến thức về hệ thống tìm tin thủ công, hệ thống tìm tin tự động hóa, đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống tìm tin.

   105 p ktktlaocai 26/07/2014 233 1

 • Ebook Phương pháp thiết lập biểu ghi Marc 21 cho tài liệu: Phần 1 - ThS. Nguyễn Quang Hồng Phúc

  Ebook Phương pháp thiết lập biểu ghi Marc 21 cho tài liệu: Phần 1 - ThS. Nguyễn Quang Hồng Phúc

  Ebook Phương pháp thiết lập biểu ghi Marc 21 cho tài liệu gồm 2 chương. Chương 1 giới thiệu vài nét về lịch sử của khổ mẫu Marc 21. Chương 2 giới thiệu thành phần của biểu ghi Marc 21 và hướng đẫn nhập tin vào các trường. Phần 1 cuốn sách gồm nội dung chương 1 và mô tả các trường của Marc 21 như nhan đề mô tả, nhan đề khóa, mô tả vật lý,...

   69 p ktktlaocai 26/07/2014 236 1

 • Anh ngữ thực hành khoa Thông tin - Thư viện: Phần 2 - Nguyễn Minh Hiệp

  Anh ngữ thực hành khoa Thông tin - Thư viện: Phần 2 - Nguyễn Minh Hiệp

  Phần 2 cuốn "Anh ngữ thực hành khoa Thông tin - Thư viện" cung cấp một số vốn thuật ngữ chuyên ngành Thông tin - Thư viện, đồng thời thực hành đọc hiểu bằng những bài tập dựa trên 8 công cụ như được nhấn mạnh ở Phần 1, với số vốn từ vựng chuyên ngành trong 10 bài đọc tiêu biểu của ngành Thông tin - Thư viện.

   93 p ktktlaocai 26/07/2014 239 1

 • THU THẬP VÀ BỔ SUNG TÀI LIỆU LƯU TRỮ

  THU THẬP VÀ BỔ SUNG TÀI LIỆU LƯU TRỮ

  Khái niệm Thu thập tài liệu là quá trình thực hiện các biện pháp có liên quan tới việc xác định nguồn và thành phần tài liệu thuộc diện nộp lưu vào Phông lưu trữ cơ quan và Phông Lưu trữ quốc gia Việt Nam, lựa chọn và chuyển giao tài liệu vào các kho lưu trữ theo quyền hạn và phạm vi đã được Nhà nước quy định.

   8 p ktktlaocai 06/09/2013 2669 1

 • NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

  NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

  Văn phòng là bộ máy làm việc tổng hợp và trực tiếp của một cơ quan chức năng, phục vụ cho việc điều hành của lãnh đạo; là nơi thu thập, xữ lý thông tin hỗ trợ cho hoạt động quản lý; đồng thời đảm bảo các điều kiện về vật chất kỹ thuật cho hoạt động chung của toàn cơ quan, tổ chức đó.

   21 p ktktlaocai 06/09/2013 269 1

 • Lịch sử hành chính Nhà nước Việt Nam

   Lịch sử hành chính Nhà nước Việt Nam

  Nghiên cứu sự hình thành, vận hành và phát triển của xã hội loài người thời đã qua Sử là sách không những chỉ để ghi chép những công việc đã qua mà thôi, nhưng lại phải suy xét việc gốc ngọn, tìm tòi cái căn nguyên những công việc của người ta đã làm để hiểu cho rõ những vận hội trị loạn của một nước, những trình độ tiến hoá của...

   203 p ktktlaocai 06/09/2013 291 1

 • CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐI

  CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐI

  Văn bản đi là tất cả văn bản, giấy tờ do cơ quan soạn thảo để gửi đến các cơ quan, đơn vị khác nhằm giải quyết các công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình.Nhóm văn bản quy phạm dưới luật. Nhóm văn bản thông thường. “Thư công” do người lãnh đạo cơ quan viết cho các đối tượng có liên quan cũng nhằm thực thi công...

   48 p ktktlaocai 06/09/2013 271 1

 • Sự phát triền của hành chính và cải cách hành chính

  Sự phát triền của hành chính và cải cách hành chính

  Đã có nhiều tác giả trong nước và trên thế giới viết về sự tiến hoá của hành chính với tư cách là một ngành khoa học, một nghệ thuật và một nghề. Có nhiều cách lập luận khác nhau và, do vậy, dẫn tới những quan điểm rất khác nhau về vấn đề này.

   32 p ktktlaocai 06/09/2013 292 1

 • Chuyên đề: VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN PHÒNG VÀ VĂN THƯ LƯU TRỮ Ở CẤP XÃ

  Chuyên đề: VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN PHÒNG VÀ VĂN THƯ LƯU TRỮ Ở CẤP XÃ

  Văn phòng được hiểu theo các nghĩa sau: - Thứ nhất: Văn phòng là bộ máy làm việc tổng hợp và trực tiếp của cơ quan, phục vụ cho việc điều hành của lãnh đạo - Thứ hai: Văn phòng là trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị, là địa điểm giao tiếp đối nội, đối ngoại của cơ quan, đơn vị đó - Thứ ba: Văn phòng là nơi làm việc cụ thể của...

   35 p ktktlaocai 06/09/2013 286 1

 • CÔNG CỤ TRA TÌM TÀI LIỆU LƯU TRỮ

  CÔNG CỤ TRA TÌM TÀI LIỆU LƯU TRỮ

  Công tác tra tìm tài liệu lưu trữ là phương tiện tra tìm và thông tin tài liệu trong các lưu trữ lịch sử và lưu trữ hiện hành.Yêu cầu là phải giới thiệu chính xác nội dung tài liệu lưu trữ đang bảo quản trong kho lưu trữ. Để giới thiệu thành phần, nội dung tài liệu của các kho lưu trữ. Chỉ dẫn địa chỉ từng tài liệu. Là phương tiện để...

   48 p ktktlaocai 06/09/2013 331 1

 • Dịch vụ thẩm định giá ở Việt Nam. Những vấn đề về quản lý Nhà nước

  Dịch vụ thẩm định giá ở Việt Nam. Những vấn đề về quản lý Nhà nước

  Hoạt động thẩm định giá là một hoạt động chuyên nghiệp rất cần thiết đối với sự vận hành của nền kinh tế thị trường và nó ngày càng trở nên bức thiết đối với nền kinh tế Việt Nam.Trong tài chính, định giá là quá trình ước tính giá trị mà một cái gì đó có. Các thứ thường được định giá là các tài sản hoặc trách nhiệm tài...

   36 p ktktlaocai 06/09/2013 261 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số