• Giáo trình Biên mục mô tả - Vũ Văn Sơn

  Giáo trình Biên mục mô tả - Vũ Văn Sơn

  Giáo trình Biên mục mô tả do Vũ Văn Sơn biên soạn là tài liệu giảng dạy chính cho ngành Thông tin - Thư viên trên cả nước. Nội dung giáo trình đề cập đến những quy định chung và chủ yếu nhất về qui tắc biên mục, cách mô tả tài liệu như mô tả tài liệu là sách, mô tả tài liệu là ấn phẩm định kì, báo cáo khoa học,... sẽ mô tả như thế nào....

   292 p ktktlaocai 17/09/2014 620 1

 • Bài giảng Nhập môn lưu trữ học (TS. Nguyễn Lệ Nhung) - Chương 2

  Bài giảng Nhập môn lưu trữ học (TS. Nguyễn Lệ Nhung) - Chương 2

  Bài giảng Nhập môn lưu trữ học (TS. Nguyễn Lệ Nhung) - Chương 2: Khái quát chung về công tác lưu trữ dành cho các bạn sinh viên tham khảo. Lưu trữ học là bộ môn khoa học thuộc phạm trù của KHXH.

   26 p ktktlaocai 26/07/2014 308 1

 • Bài giảng Thư viện số: Chương 2 - TS. Đỗ Quang Vinh

  Bài giảng Thư viện số: Chương 2 - TS. Đỗ Quang Vinh

  Mô hình hình thức cho thư viện số DL là nội dung được giới thiệu trong chương 2 thuộc bài giảng Thư viện số. Bài giảng có kết cấu nội dung giới thiệu một số định nghĩa, khái niệm giúp người học dễ dàng nắm bắt. Cùng tham khảo bài giảng để nắm nội dung.

   10 p ktktlaocai 26/07/2014 263 1

 • Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 vào công tác văn thư lưu trữ - TS Nguyễn Lệ Nhung

  Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 vào công tác văn thư lưu trữ - TS Nguyễn Lệ Nhung

  Tài liệu tham khảo Bài giảng Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 vào công tác văn thư lưu trữ - TS Nguyễn Lệ Nhung, Trung tâm Nghiên cứu khoa học.

   29 p ktktlaocai 26/07/2014 268 1

 • Bài giảng Nhập môn lưu trữ học (TS. Nguyễn Lệ Nhung) - Chương 1

  Bài giảng Nhập môn lưu trữ học (TS. Nguyễn Lệ Nhung) - Chương 1

  Bài giảng Nhập môn lưu trữ học (TS. Nguyễn Lệ Nhung) - Chương 1: Những vấn đề chung về nghiệp vụ lưu trữ dành cho các bạn sinh viên tham khảo. Lưu trữ học là bộ môn khoa học thuộc phạm trù của KHXH.

   16 p ktktlaocai 26/07/2014 265 1

 • Bài giảng Thư viện số: Chương 1 - TS. Đỗ Quang Vinh

  Bài giảng Thư viện số: Chương 1 - TS. Đỗ Quang Vinh

  Bài giảng Thư viện số Chương 1 giới thiệu đến người học tổng quan về thư viện số DL với tình hình nghiên cứu và phát triển thư viện số trên thế giới và ở Việt Nam, một số định nghĩa, khái niệm và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   58 p ktktlaocai 26/07/2014 259 1

 • Bài giảng Nhập môn lưu trữ học (TS. Nguyễn Lệ Nhung) - Chương 3

  Bài giảng Nhập môn lưu trữ học (TS. Nguyễn Lệ Nhung) - Chương 3

  Bài giảng Nhập môn lưu trữ học (TS. Nguyễn Lệ Nhung) - Chương 3: Công tác lưu trữ dành cho các bạn sinh viên tham khảo. Lưu trữ học là bộ môn khoa học thuộc phạm trù của KHXH.

   81 p ktktlaocai 26/07/2014 276 1

 • Giáo trình Nhập môn khoa học thư viện thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Giáo trình Nhập môn khoa học thư viện thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Giáo trình nhập môn khoa học thư viện và thông tin (Introduction to Library and Information Science) được biên soạn theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có bổ sung và sửa đổi một số đề mục) nhằm mục đích trang bị những kiến thức đại cương về thư viện học và thông tin học cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng sư phạm.

   169 p ktktlaocai 26/07/2014 171028 1

 • Mô tả nội dung tài liệu bằng từ khóa - Phan Huy Quế

  Mô tả nội dung tài liệu bằng từ khóa - Phan Huy Quế

  Cuốn sách "Mô tả nội dung tài liệu bằng từ khóa" trình bày một số vấn đề chung về khái niệm, vai trò, phân loại và các yêu cầu của từ khóa. Trình bày về phương pháp định từ khóa, một số đặc điểm hệ thống tìm tin tư liệu ảnh hưởng đến việc tìm từ khóa tài liệu và định từ khóa yêu cầu tin. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   54 p ktktlaocai 26/07/2014 366 1

 • Anh ngữ thực hành khoa Thông tin - Thư viện: Phần 1 - Nguyễn Minh Hiệp

  Anh ngữ thực hành khoa Thông tin - Thư viện: Phần 1 - Nguyễn Minh Hiệp

  Cuốn sách "Anh ngữ thực hành khoa Thông tin - Thư viện" dược biên soạn nhằm củng cố và hệ thống hóa kiến thức ngữ pháp, phát triển một số vốn thuật ngữ chuyên ngành, tăng cường kĩ năng đọc và hiểu. Phần 1 trình bày ngữ pháp thực hành thiết yếu về động từ và câu.

   170 p ktktlaocai 26/07/2014 266 2

 • Ebook Phương pháp thiết lập biểu ghi Marc 21 cho tài liệu: Phần 2 - ThS. Nguyễn Quang Hồng Phúc

  Ebook Phương pháp thiết lập biểu ghi Marc 21 cho tài liệu: Phần 2 - ThS. Nguyễn Quang Hồng Phúc

  Ebook Phương pháp thiết lập biểu ghi Marc 21 cho tài liệu: Phần 2 có nội dung mô tả về các trường trong biểu ghi Marc 21 như phụ chú chung, tên người là chủ đề và tác giả cá nhân khác. Đây là tài liệu học tập dành cho sinh viên ngành Thông tin - Thư viện.

   66 p ktktlaocai 26/07/2014 282 1

 • Giáo trình Hệ thống tìm tin: Phần 1 - PGS.TS. Đoàn Phan Tân

  Giáo trình Hệ thống tìm tin: Phần 1 - PGS.TS. Đoàn Phan Tân

  Phần 1 giáo trình "Hệ thống tìm tin" gồm nội dung 4 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày tổng quan về hệ thống tìm tin, xử lý công cụ ngữ nghĩa trong hệ thống tìm tin, tổ chức thông tin trong hệ thống tìm tin, thiết kế hệ thống tìm tin. Đây là giáo trình dành cho sinh viên ngành Thông tin - Thư viện.

   103 p ktktlaocai 26/07/2014 229 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số