• KHÁI QUÁT CHUNG V Ề LỄ TÂN NGOẠI GIAO

  KHÁI QUÁT CHUNG V Ề LỄ TÂN NGOẠI GIAO

  Lễ tân ngoại giao được hình thành từ cổ xưa cùng với lịch sử xuất hiện và phát triển bang giao giữa các bộ tộc, dân tộc, quốc gia. Những tập quán và quy định về lễ tân ngoại giao không phải ngẫu nhiên mà có, cũng không phải là kết quả phát minh của một nhà hoạt động chính trị nào hay là sáng kiến của một nhà ngoại giao nào. Đây là...

   11 p ktktlaocai 05/09/2013 457 1

 • Du lịch Nhật Bản nhìn từ gọc độ chia cắt

  Du lịch Nhật Bản nhìn từ gọc độ chia cắt

  Định nghĩa mật độ Mật độ (kinh tế) nói đến số đông các hoạt động kinh tế trên một đơn vị diện tích đất hoặc mật độ “dồn nén” các hoạt động kinh tế theo vùng địa lý

   28 p ktktlaocai 05/09/2013 412 1

 • Chương 8: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

  Chương 8: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

  Hiểu được vì sao giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử: Thủ tiêu các chế độ áp bức, bóc lột và Xây dựng xã hội mới (CNXH & CNCS). Giai cấp công nhân bao gồm những ai? Họ có sứ mệnh lịch sử là gì và vì sao? Làm rõ được sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay và Nhận thức được vai trò lãnh đạo của giai cấp...

   46 p ktktlaocai 05/09/2013 605 2

 • BÀI GIẢNG: LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ

  BÀI GIẢNG: LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ

  Bối cảnh lịch sử: 4 mốc quan trọng Trước công nguyên : tư tưởng quản trị sơ khai, gắn liền với tôn giáo & triết học. Thế kỷ 14 : sự phát triển của thương mại thúc đẩy sự phát triển.Quản trị khoa học là tiến hành hành động dựa trên những dự liệu có được do quan sát, thí nghiệm, suy luận có hệ thống. Trường phái này quan tâm đến năng...

   40 p ktktlaocai 05/09/2013 1416 1

 • TÂM LÝ HỌC DU LỊCH

  TÂM LÝ HỌC DU LỊCH

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên các ngành nhân văn - Giáo trình, bài giảng do các thầy cô trường đại học Tôn Đức Thắng biên soạn, giúp sinh viên củng cố và nâng cao kiến thức chuyên ngành của mình.Du lịch là đi du lịch để vui chơi, giải trí hoặc nhằm mục đích kinh doanh; là việc thực hiện chuyến đi khỏi...

   115 p ktktlaocai 05/09/2013 438 2

 • Quy trình và phương pháp hướng dẫn du lịch

  Quy trình và phương pháp hướng dẫn du lịch

  Hướng dẫn du lịch là hoạt động nhằm thoả mãn những nhu cầu nhất định của khách du lịch trong quá trình thực hiện chuyến du lịch. Hoạt động hướng dẫn du lịch là một hoạt động phức tạp bao gồm các mặt như cung cấp các thông tin cho quảng cáo,tiếp thị du lịch, đón tiếp khách và phục vụ khách; giới thiệu các đối tượng tham quan du lịch...

   89 p ktktlaocai 05/09/2013 305 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số