Tài liệu huấn luyện về hệ thống tiêu đề chủ đề của Thư viện Quốc hội Hoa kỳ (Library of congress subject headings)

Tiêu đề - Chủ đề là một môn học không thể thiếu cho sinh viên ngành Thông tin thư viện, Văn thư lưu trữ. Cần đặt tiêu đề, chủ đề tài liệu như thế nào là khoa học, hợp lý và phải thống nhất theo một tiêu chí nhất định như thế nào đã được các nhà khoa học ngành Thông tin - Thư viện thế giới nghiên cứu và thống nhất từ lâu. Tài liệu sau đây sẽ trình bày định nghĩa, cách thiết lập, nguyên tắc đặt tiêu đề chủ đề tài liệu theo Thư viện Quốc hội Mỹ. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)