Kỹ thuật bảo quản tài liệu

Bảo quản tài liệu nói chung và các tài liệu quý hiếm nói riêng ở các cơ quan thông tin, thư viện, lưu trữ và bảo tàng Việt Nam đang là một vấn đề cấp thiết, nhất là ở Việt Nam, một đất nước nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, ... dẫn tới tình trạng vốn tài liệu của chúng ta nhanh chóng xuống cấp và lão hoá. Tài liệu sau đây sẽ hướng dẫn người đọc các kỹ thuật bảo quản tài liệu hiệu quả trong điều kiện khí hậu ở Việt Nam.