GIÁO TRÌNH: TIẾNG ANH 3 THẬT ĐƠN GIẢN

Các bạn bọc thân mến trong thời buồi hội nhập hiện nay thì Tiếng Anh và
Tin học là những công cụ không thể thiếu để chúng ta có thể hội nhập
với thế giới. Đặc biệt với Tiếng Anh thì nó là một công cụ cực kì quan
trọng, là một sinh viên ngành kĩ thuật thì ngoài việc phải trang bị cho mình
vốn tiếng Anh giao tiếp các bạn cần phải nắm bắt tốt được Tiếng Anh
về chuyên ngành của mình để tiếp cận với kho tri thức về khổng lồ về
ngành các bạn theo học, nhưng rất tiếc nó lại toàn viết bằng Tiếng Anh.
Vì vậy không chỉ phải học để qua Tiếng Anh mà các bạn nên xác định cho
mình một mục tiêu cao hơn nữa.