Giáo trình Lý thuyết nghiệp vụ lễ tân - Phạm Thị Cúc

Giáo trình Lý thuyết nghiệp vụ lễ tân giới thiệu những vấn đề cơ bản về tổ chức hoạt động và các nghiệp vụ chủ yếu của nhân viên lễ tân cho các sinh viên chuyên ngành Lễ tân khách sạn văn phòng, Kinh doanh du lịch khách sạn. Nắm rõ những kiến thức cơ bản đó, người học sẽ có hệ thống về phương pháp tổ chức, thực hiện các quy trình đón tiếp và phục vụ khách, nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh có hiệu quả của khách sạn, nâng cao chất lượng dịch vụ đối với khách hàng. Từ đó có văn hóa trong việc giao tiếp, ứng xử với khách hàng thật tốt.