Ebook Tin học văn phòng 2010: Tự học Microsoft Excel 2010 (Phần 2) - NXB Văn hóa Thông tin

"Ebook Tin học văn phòng 2010: Tự học Microsoft Excel 2010 (Phần 2)" giới thiệu về: một số hàm cơ bản trong Excel 2010, cách in ấn trong Excel 2010, thủ thuật với Excel, một số phím tắt trong Excel. Tài liệu giúp các bạn bổ sung kiến thức về Tin học văn phòng.