Ebook Bài tập Thiết kế kết cấu thép

Ebook Bài tập Thiết kế kết cấu thép được biên soạn theo đề cương môn học "Kết cấu thép - gỗ" của Khoa Kỹ thuật Xây dựng, trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM. Ebook gồm các bài tập có chỉ dẫn lời giải và phần lý thuyết được tóm tắt theo từng chương đề cập đến cách tính toán các cấu kiện cơ bản của kết cấu thép. Cách trình bày mang nhiều tính thực hành nhằm rèn luyện kỹ năng thiết kế thực tế hầu có thể giúp ích cho cán bộ thiết kế cũng như sinh viên của ngành xây dựng.

Từ khóa: bài tập kết cấu thép

517 p tailieu_ktktlaocai 28/07/2014 324 1