Ebook 10 Đại Mưu Lược Gia Trung Quốc - Tang Du (chủ biên)

Cuốn sách "10 Đại Mưu Lược Gia Trung Quốc" giới thiệu 10 vị đại mưu lược gia của Trung Quốc được chọn lựa qua sự đánh giá kĩ lưỡng của các học giả. Một số vị mưu lược gia được trình bày trong cuốn sách như Khương Thượng - Vị thỉ tổ các mưu lược gia của Trung Quốc, Phạm Lãi - Mưu lược gia biết tự rút lui đúng lúc, Tôn Tẫn - Một nhà mưu lược quân sự nhẫn nhục bất khuất, Tô Tẫn - Mưu lược gia về thuật Tung hoành bài hợp, Trương Nghi - Nhà tung hoành đưa nước Tần trở thành cường quốc.... Mời bạn đọc tham khảo.