Biên mục Marc 21 (Tài liệu hướng dẫn học tập) - ThS. Nguyễn Quang Hồng Phúc

Marc 21 là một loại chuẩn biên mục được sử dụng trong hầu hết các thư viện trường học cũng như thư viện công cộng trên khắp thế giới nói chung và các thư viện ở Việt Nam nói riêng. Tài liệu hướng dẫn học tập về Khổ mẫu Marc 21 sau đây của ThS. Nguyễn Quang Hồng Phúc sẽ người học hiểu hơn về khổ mẫu trên cũng như cách sử dụng nó. Mời bạn đọc cùng tham khảo.