Bài giảng Công tác xã hội với cá nhân - ThS. Nguyễn Ngọc Lâm

Bài giảng Công tác xã hội với cá nhân có nội dung trình bày tổng quan về công tác xã hội cá nhân, kỹ năng thực hành trong Công tác xã hội với cá nhân và một số nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo nội dung tài liệu.