• Các yếu tố cấu thành nền hành chính nhà nước

  Các yếu tố cấu thành nền hành chính nhà nước

  Thể chế Nhà nước là các quy định chung do Nhà nước xác lập trong Hiến pháp, Luật và các văn bản pháp quy, tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước để thực hiện quản lý xã hội.Thể chế hành chính nhà nước là các quy định chung do Nhà nước xác lập trong Hiến pháp, Luật và các văn bản pháp quy, tạo cơ sở pháp lý cho...

   35 p ktktlaocai 06/09/2013 1380 1

 • BÀI GIẢNG: LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ

  BÀI GIẢNG: LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ

  Bối cảnh lịch sử: 4 mốc quan trọng Trước công nguyên : tư tưởng quản trị sơ khai, gắn liền với tôn giáo & triết học. Thế kỷ 14 : sự phát triển của thương mại thúc đẩy sự phát triển.Quản trị khoa học là tiến hành hành động dựa trên những dự liệu có được do quan sát, thí nghiệm, suy luận có hệ thống. Trường phái này quan tâm đến năng...

   40 p ktktlaocai 05/09/2013 1264 1

 • Bài 12: Phương trình đẳng cấp đối với sinx, cosx

  Bài 12: Phương trình đẳng cấp đối với sinx, cosx

  Phương trình thuần nhất bậc hai đối với sinx và cosx, ta khái quát lên thành phương trình thuần nhất bậc n đối với sinx và cosx. Đó là phương trình mà có một vế bằng 0 và mỗi số hạng ở vế còn lại có tổng số mũ của sinx và cosx bằng n. Tài liệu tham khảo môn toán về phần Phương trình bậc I đối với sinx, cosx; gồm các ví dụ và bài giải để...

   22 p ktktlaocai 06/09/2013 537 1

 • Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

  Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

  Dụng cụ giám sát thi công kết cấu gạch đá - thước rút 7.5M - thước thăng bằng (Niveau) - thước thẳng đứng - sổ ghi hàng ngày (bỏ túi) - cẩm nang về kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - sổ tay nghiệm thu công tác gạch đá - nhật ký công trường

   23 p ktktlaocai 06/09/2013 529 1

 • Vụ thềm lục địa biển Bắc

  Vụ thềm lục địa biển Bắc

  Vụ thềm lục địa biển bắc là vụ tranh chấp giữa Đức, Hà Lan và Đan Mạch về việc phân chia thềm lục địa biển bắc. Bằng 2 bản hiệp định đặc biệt giữa Hà Lan và Đức và giữa Đức với Đan Mạch các bên đã đưa vụ tranh chấp lên Toà án công lý quốc tế (ICJ). Các bên yêu cầu Toà đưa ra phán quyết về nguyên tắc phân định thềm lục địa...

   42 p ktktlaocai 06/09/2013 482 4

 • Chương 8: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

  Chương 8: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

  Hiểu được vì sao giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử: Thủ tiêu các chế độ áp bức, bóc lột và Xây dựng xã hội mới (CNXH & CNCS). Giai cấp công nhân bao gồm những ai? Họ có sứ mệnh lịch sử là gì và vì sao? Làm rõ được sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay và Nhận thức được vai trò lãnh đạo của giai cấp...

   46 p ktktlaocai 05/09/2013 460 1

 • Bài giảng :chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN

  Bài giảng :chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN

  Chiến tranh nhân dân Việt Nam là quá trình sử dụng tiềm lực của đất nước, nhất là tiềm lực quốc phòng an ninh, nhằm đánh bại mọi ý đồ xâm lược lật đổ của kẻ thù đối với cách mạng nước ta. Nhằm mục đích: “Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội...

   36 p ktktlaocai 06/09/2013 427 1

 • Unit 5 Comparisons

  Unit 5 Comparisons

  Unit 5: Comparisons Grammar: Comparatives and superlatives (So sánh hơn và so sánh hơn nhất) Comparatives (So sánh hơn) Example: ● He is shorter than me. ● Peter drives more carefully than Jack. 1.1. Use: - So sánh hơn là để s2 giữa 2 người hoặc 2 vật. Trong câu thường sử dụng Than.

   59 p ktktlaocai 05/09/2013 388 1

 • SỰ SINH SẢN CỦA TẾ BÀO.

   SỰ SINH SẢN CỦA TẾ BÀO.

  Phân bào là hiện tượng tế bào (động vật, thực vật, vi khuẩn,...) phân chia, tạo ra nhiền tế bào mới và theo một "chương trình" đã lập sẵn của cơ thể. Nếu như sự phân bào không theo qui trình mà tế bào phân chia loạn xạ thì cơ thể đã hoặc sẽ mắc bệnh. Phân bào được chia làm hai loại: Phân bào nguyên nhiễm (nguyên phân), khi phân chia tạo ra hai...

   50 p ktktlaocai 06/09/2013 387 1

 • Quốc hội

  Quốc hội

  Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Quốc hội quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, những...

   81 p ktktlaocai 06/09/2013 359 1

 • CHỈ THỊ SINH HỌC

  CHỈ THỊ SINH HỌC

  Chỉ thị môi trường ( Environmental Indicator): là 1 hoặc tập hợp các thông số môi trường (hóa, lý, sinh vật) chỉ ra đặc trưng nào đó của môi trường. Trong thực tế, môi trường chứa vô số các thông số hóa, lý, sinh học qua đó không thể xác định hết tất cả các thông số, vì vậy phải dựa vào 1/1 số thông số chính có giá trị chỉ thị.

   110 p ktktlaocai 06/09/2013 358 1

 • Luật hành chính Việt Nam

  Luật hành chính Việt Nam

  Please purchase a personal license. LU T HÀNH CHÍNH VI T NAM ThS. Nguy n Thu Ba Khoa Lu t i h c KTQD email: bgtb@hn.vnn.vn 1 .N i dung chương 5 I. KHÁI NI M CHUNG V LU T HÀNH CHÍNH II. CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C III. TH T C HÀNH CHÍNH VÀ VĂN B N HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C IV. QUY CH PHÁP LÝ HÀNH CHÍNH C A CÁN B CÔNG CH C V. QUY CH PHÁP LÝ HÀNH CHÍNH I V I CÁC T CH C XÃ H I, CÔNG DÂN, NGƯ I NƯ C NGOÀI, NGƯ I...

   58 p ktktlaocai 06/09/2013 353 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số