• ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐỒ THỊ

  ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐỒ THỊ

  Đồ thị (graph) G = (V,E) là một bộ gồm 2 tập hợp V và E, trong đó V   các phần tử của V được gọi là các đỉnh (vertices), các phần tử của E được gọi là các cạnh (edges), mỗi cạnh tương ứng với 2 đỉnh. Nếu cạnh e tương ứng với 2 đỉnh v, w thì ta nói v và w là 2 đỉnh kề (hay 2 đỉnh liên kết) (adjacent) với nhau. Ta cũng nói cạnh e tới...

   75 p ktktlaocai 06/09/2013 183 1

 • Bài giảng Công tác xã hội trong hỗ trợ phụ nữ bị chồng bạo hành - Nguyễn Quốc Phong

  Bài giảng Công tác xã hội trong hỗ trợ phụ nữ bị chồng bạo hành - Nguyễn Quốc Phong

  Bài giảng Công tác xã hội trong hỗ trợ phụ nữ bị chồng bạo hành có nội dung trình bày mục đích, vai trò của CTXH trong hỗ trợ phụ nữ bị chồng bạo hành, hỗ trợ hòa giải, nguyên tắc hỗ trợ, mô hình can thiệp của chính phủ, mô hình can thiệp của phi chính phủ, đánh giá mô hình can thiệp, các hoạt động hỗ trợ, lý thuyết áp dụng.

   20 p ktktlaocai 26/07/2014 182 1

 • Giáo trình Quản lý chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình: Phần 2 - CĐ Y tế Hà Đông

  Giáo trình Quản lý chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình: Phần 2 - CĐ Y tế Hà Đông

  Phần 2 Giáo trình Quản lý chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình trình bày các nội dung: Quản lý các dịch vụ dân số kế hoạch hóa gia đình; quản lý đối tượng thực hiện kế hoạch hóa gia đình và các dịch vụ dân số; giám sát, đánh giá trong chương trình dân số, kế hoạch hóa gia đình tại cơ sở.

   34 p ktktlaocai 26/07/2014 181 1

 • Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới – Trồng trọt bảo vệ thực vật

  Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới – Trồng trọt bảo vệ thực vật

  Tài liệu “Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới – Trồng trọt bảo vệ thực vật” được biên soạn nhằm hệ thống, giới thiệu những thành tựu khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong 20 năm đổi mới và phương hướng nghiên cứu ứng dụng đến năm 2010 và tầm nhìn 2020.

   448 p ktktlaocai 06/09/2013 181 1

 • LÝ LUẬN DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

  LÝ LUẬN DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

  Cuốn giáo trình này được viết theo tinh thần của chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Nội dung của giáo trình đã kế thừa những ưu điểm của những cuốn giáo trình về "Phương pháp giảng dạy Vật lí ớ trường phổ thông" đã xuất bản. Các tác giả đã cố gắng cập nhật những vấn đề mới...

   168 p ktktlaocai 06/09/2013 181 1

 • Công tác thú y trong chăn nuôi lợn

  Công tác thú y trong chăn nuôi lợn

  Những năm gần đây chúng ta đã đạt nhiều tiến bộ về khoa học kỹ thuật trong ngành chăn nuôi gia súc, trong đó có chăn nuôi lợn. Đó là một ngành có trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến cung cấp một khối lượng thực phẩm giàu đạm và có giá trị dinh dưỡng cao cho nhu cầu con người. Ở những nước mà thịt lợn là nguồn cung cấp thức ăn đạm...

   80 p ktktlaocai 06/09/2013 179 1

 • business focus elementary studen't book

  business focus elementary studen't book

  tài liệu tham khảo tiếng anh dành cho sinh viêncấp độ cơ bản (elementary)

   153 p ktktlaocai 05/09/2013 179 1

 • Ebook Giáo dục học trẻ khuyết tật: Phần 2 - Nguyễn Xuân Hải

  Ebook Giáo dục học trẻ khuyết tật: Phần 2 - Nguyễn Xuân Hải

  Phần 2 cuốn sách Giáo dục học trẻ khuyết tật gồm nội dung chương III và chương IV, trình bày lí luận dạy học trẻ khuyết tật và quản lý giáo dục trẻ khuyết tật. Hi vọng cuốn sách sẽ giúp những nhà nghiên cứu, giảng viên ở các trường đại học cao đẳng, giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục ở mầm non và phổ thông có thể vận dụng nhằm...

   139 p ktktlaocai 26/07/2014 178 1

 • Ebook Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ: Phần 1 - Éric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters

  Ebook Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ: Phần 1 - Éric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters

  Ebook Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ trình bày các hoạt động giúp trẻ tự kỷ hòa nhập với cuộc sống cộng đồng. Phần 1 cuốn sách gồm các hoạt động giúp trẻ bắt chước, cảm nhận, vận động tổng quát, vận động tinh.

   71 p ktktlaocai 26/07/2014 178 2

 • Sách bỏ túi dành cho nhân viên xã hội: Phần 1 - ThS. Nguyễn Ngọc Lâm

  Sách bỏ túi dành cho nhân viên xã hội: Phần 1 - ThS. Nguyễn Ngọc Lâm

  Phần 1 cuốn sách "Sách bỏ túi dành cho nhân viên xã hội" có nội dung giới thiệu các kiến thức về an sinh xã hội, nhu cầu cơ bản của con người, công tác xã hội, giá trị của công tác xã hội.

   12 p ktktlaocai 26/07/2014 172 1

 • Giáo trình Truyền thông chuyển đổi hành vi về DS/SKSS/KHHGĐ: Phần 1 - Lê Thanh Sơn

  Giáo trình Truyền thông chuyển đổi hành vi về DS/SKSS/KHHGĐ: Phần 1 - Lê Thanh Sơn

  Giáo trình Truyền thông chuyển đổi hành vi về DS/SKSS/KHHGĐ: Phần 1 gồm nội dung 1 và 2, trình bày về truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số/sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình, tuyên truyền vận động chuyển đổi hành vi về dân số/sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình.

   76 p ktktlaocai 26/07/2014 170 1

 • Ebook Xói lở ở công trình cầu: Phần 2 - Trần Đình Nghiên

  Ebook Xói lở ở công trình cầu: Phần 2 - Trần Đình Nghiên

  Ebook Xói lở ở công trình cầu: Phần 2 gồm nội dung chương 3 đến chương 6 của cuốn sách. Nội dung phần này trình bày nội dung xói cung dưới cầu, xói cục bộ trụ cầu và mố cầu, xói ở công trình thoát nước nhỏ.

   117 p ktktlaocai 28/07/2014 169 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số