• Bài giảng Chuyên đề sức khỏe cộng đồng: Chương I - GV. Thân Thị Diệp Nga

  Bài giảng Chuyên đề sức khỏe cộng đồng: Chương I - GV. Thân Thị Diệp Nga

  Chương I: Cơ sở lý luận của sức khỏe cộng đồng thuộc Bài giảng Chuyên đề sức khỏe cộng đồng dành cho lớp công tác xã hội, do GV. Thân Thị Diệp Nga thực hiện, trình bày về khái niệm sức khỏe cộng đồng và cơ sở lý luận của sức khỏe cộng đồng. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

   27 p ktktlaocai 26/07/2014 198 3

 • Bài giảng Chuyên đề sức khỏe cộng đồng: Chương II - GV. Thân Thị Diệp Nga

  Bài giảng Chuyên đề sức khỏe cộng đồng: Chương II - GV. Thân Thị Diệp Nga

  Bài giảng Chuyên đề sức khỏe cộng đồng - Chương II: Giáo dục sức khỏe của GV. Thân Thị Diệp Nga thực hiện, giúp bạn đọc nắm được vị trí và tầm quan trọng của giáo dục sức khỏe, xác định các mục tiêu của giáo dục sức khỏe, thực hiện truyền thông giáo dục sức khỏe, các kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe.

   41 p ktktlaocai 26/07/2014 196 2

 • Bài giảng Công tác xã hội với người khuyết tật: Bài 5 - Trần Văn Kham

  Bài giảng Công tác xã hội với người khuyết tật: Bài 5 - Trần Văn Kham

  Bài giảng Công tác xã hội với người khuyết tật - Bài 5: Các mô hình chăm sóc trợ giúp người khuyết tật có nội dung trình bày các dịch vụ can thiệp sớm cho người khuyết tật, các mô hình giáo dục cho người khuyết tật, phục hồi chức năng cho người khuyết tật và một số nội dung khác.

   51 p ktktlaocai 26/07/2014 229 1

 • Bài giảng môn Xã hội học: Phần 2 - ĐH Đà Nẵng

  Bài giảng môn Xã hội học: Phần 2 - ĐH Đà Nẵng

  Xã hội học là một bộ môn khoa học độc lập trong hệ thống cáckhoa học xã hội. Xã hội học đã được nghiên cứu, giảng dạy trong nhiều trường đại học trên thế giới từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Đây là môn học không thể thiếu của các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Bài giảng môn Xã hội học được biên soạn nhằm phục vụ mục...

   120 p ktktlaocai 26/07/2014 231 1

 • Bài giảng Quản trị công tác xã hội: Bài 3 - GV. Kim Hoa

  Bài giảng Quản trị công tác xã hội: Bài 3 - GV. Kim Hoa

  Bài giảng Quản trị công tác xã hội: Bài 3 - Hoạch định, xây dựng chương trình và lập ngân sách nhằm mục tiêu giúp học viên sau khi học xong bài học có thể thảo luận và nắm bắt được các tiến trình hoạch định, xây dựng chương trình/thiết kế chương trình; thảo luận và nắm bắt được việc quản lý tài chính và tiến trình lập ngân sách.

   30 p ktktlaocai 30/08/2014 193 1

 • Bài giảng Công tác xã hội với người khuyết tật: Bài 6 - Trần Văn Kham

  Bài giảng Công tác xã hội với người khuyết tật: Bài 6 - Trần Văn Kham

  Bài giảng Công tác xã hội với người khuyết tật - Bài 6: Khuyết tật và phát triển bản sắc có nội dung trình bày các khái niệm cơ bản về vai trò xã hội, bản sắc, sự thích ứng, bản sắc khuyết tật và học hỏi vai trò xã hội, trao quyền, vòng đời của người khuyết tật và các giai đoạn phát triển của đời người khuyết tật.

   44 p ktktlaocai 26/07/2014 224 1

 • Bài giảng Quản trị công tác xã hội: Bài 4 - GV. Kim Hoa

  Bài giảng Quản trị công tác xã hội: Bài 4 - GV. Kim Hoa

  Bài giảng Quản trị công tác xã hội: Bài 4 - Lập ngân sách (tt) và rà soát các chính sách, kế hoạch và chương trình của cơ sở nhằm mục tiêu giúp sinh viên sau khi học xong bài này có thể thảo luận các loại ngân sách; rà soát/xem xét các chính sách, kế hoạch và chương trình của cơ sở học viên đang làm việc.

   12 p ktktlaocai 30/08/2014 215 1

 • Bài giảng Công tác xã hội với người khuyết tật: Bài 7 - Trần Văn Kham

  Bài giảng Công tác xã hội với người khuyết tật: Bài 7 - Trần Văn Kham

  Bài giảng Công tác xã hội với người khuyết tật - Bài 6: Kỳ thị và phân biệt đối xử với người khuyết tật có nội dung trình bày các cách tiếp cận đối với phân biệt đối xử với người khuyết tật, phân biệt đối xử qua cách dùng ngôn ngữ. Cùng theo dõi nội dung bài giảng để hiểu thêm về các nội dung trên.

   21 p ktktlaocai 26/07/2014 230 1

 • Bài giảng Quản trị công tác xã hội: Bài 5 - GV. Kim Hoa

  Bài giảng Quản trị công tác xã hội: Bài 5 - GV. Kim Hoa

  Bài giảng Quản trị công tác xã hội: Bài 5 - Công tác tổ chức, ủy quyền, kiểm soát và phối hợp nhằm mục tiêu giúp học viên sau khi học xong bài học này có thể liệt kê được các nguyên tắc và các bước trong công tác tổ chức; nhận diện được các kiểu cơ cấu tổ chức và các mô hình tổ chức; hiểu được ủy quyền/giao việc là một phương...

   41 p ktktlaocai 30/08/2014 197 1

 • Bài giảng Quản trị công tác xã hội: Bài 6 - GV. Kim Hoa

  Bài giảng Quản trị công tác xã hội: Bài 6 - GV. Kim Hoa

  Bài giảng Quản trị công tác xã hội: Bài 6 - Truyền thông trong quản trị có mục tiêu giúp sinh viên sau khi học xong bài học có khả năng thảo luận tầm quan trọng của truyền thông trong một cơ sở an sinh xã hội; liệt kê được tiến trình và mục đích của truyền thông trong quản trị; nhận diện các loại, kiểu và phương pháp truyền thông; liệt kê tiêu...

   25 p ktktlaocai 30/08/2014 205 1

 • Bài giảng Quản trị công tác xã hội: Bài 9 - GV. Kim Hoa

  Bài giảng Quản trị công tác xã hội: Bài 9 - GV. Kim Hoa

  Bài giảng Quản trị công tác xã hội: Bài 9 - Nhà lãnh đạo và Nhà quản lý có mục tiêu giúp học viên sau khi học xong bài này có khả năng thảo luận về công tác lãnh đạo trong quản trị; thảo luận các lý thuyết về lãnh đạo; liệt kê được các kỹ năng và nhiệm vụ của nhà lãnh đạo; xác định được kiến thức, thái độ và kỹ năng của một nhà...

   33 p ktktlaocai 30/08/2014 215 1

 • Bài giảng Quản trị công tác xã hội: Bài 10 - GV. Kim Hoa

  Bài giảng Quản trị công tác xã hội: Bài 10 - GV. Kim Hoa

  Bài giảng Quản trị công tác xã hội: Bài 10 - Nhà lãnh đạo và Nhà quản lý (tt) nhằm mục tiêu giúp học viên sau khi học xong bài học có khả năng thảo luận những hướng dẫn và chiến lược ra quyết định trong quản trị; liệt kê được những bước trong công tác điều hành; chứng tỏ được tầm quan trọng của quản lý thời gian; và thảo luận tính...

   51 p ktktlaocai 30/08/2014 209 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số