• Kinh nghiệm học English

  Kinh nghiệm học English

  Với người học tiếng Anh viết không những là kĩ năng khó mà còn tốn rất nhiều thời gian. Để viết đúng, viết hay thật không đơn giản chút nào. Sau đây là một số bí quyết chúng tôi muốn giới thiệu nhằm giúp các bạn viết hiệu quả hơn.

   58 p ktktlaocai 05/09/2013 337 1

 • Unit 5 Comparisons

  Unit 5 Comparisons

  Unit 5: Comparisons Grammar: Comparatives and superlatives (So sánh hơn và so sánh hơn nhất) Comparatives (So sánh hơn) Example: ● He is shorter than me. ● Peter drives more carefully than Jack. 1.1. Use: - So sánh hơn là để s2 giữa 2 người hoặc 2 vật. Trong câu thường sử dụng Than.

   59 p ktktlaocai 05/09/2013 411 1

 • Unit 6 People and Place Part 2

  Unit 6 People and Place Part 2

  Unit 6: People and Places (cont) Task 2: Write sentences with the cues given, using the continuous past tense When / I / meet / him / he / wear / boots / . / When I met him, he was wearing boots. 2. What / you / do / 3 o’clock yesterday afternoon / ? / What were you doing at 3 o’clock yesterday afternoon ? 3. I / write / my report / 8 o’clock / last night / . / I was writing my report at 8 o’clock last night....

   33 p ktktlaocai 05/09/2013 265 1

 • Unit 6 III Reading and writing

  Unit 6 III Reading and writing

  Unit 6. Daily life III. Listening and speaking Asking about time 1. Look at the pictures. What can you see? .2. When do these things normally happen in your country? 1. When do shops open? When do they close? Are they open every day? Shops open at 8

   10 p ktktlaocai 05/09/2013 293 1

 • UNIT 9 SURVIVORS

  UNIT 9 SURVIVORS

  When the verbs ends in –e, Ex: Live - lived When the verbs ends in a short vowel and a singular consonant, Ex: Stop - stopped When the verbs ends in a consonant +y, Ex: Try -tried

   26 p ktktlaocai 05/09/2013 353 1

 • Lifelines Elementary Unit 6

  Lifelines Elementary Unit 6

  Welcome all the teachers and students to the English class of Vinashin Vocational College ! He wakes up He has a shower He brushes the teeth She catches a bus She watches TV He reads a newspaper

   8 p ktktlaocai 05/09/2013 333 1

 • The Passive Voice

  The Passive Voice

  Compare Active voice And Passive voice Passive Forms in Simple Present And present continuous Practice and homework I -Active and Passive Sentences (Câu chủ động và câu bị động) . Active sentences(Câu chủ động) : + là câu trong đó chủ ngữ là người hay vật thực hiện hành động. E.g : They clean this house everyday. 2. Pasive sentences(Câu bị động) : +là câu trong đó...

   16 p ktktlaocai 05/09/2013 256 1

 • ADJECTIVE IN COMPARATIVE AND SUPERLATIVE

  ADJECTIVE IN COMPARATIVE AND SUPERLATIVE

  1. short A/Adv: Add “er” after them: shorter, longer, higher,…. Some exceptions: end with “y” change into “I” then add “er”: lovelier, prettier, happier, … end by consonant preceded with vowel, double consonant : thinner, fatter, slimmer,…. end with “w, er, t” add only “er” : slower, cleverer, quieter, smarter, …..

   54 p ktktlaocai 05/09/2013 243 1

 • business focus elementary studen't book

  business focus elementary studen't book

  tài liệu tham khảo tiếng anh dành cho sinh viêncấp độ cơ bản (elementary)

   153 p ktktlaocai 05/09/2013 197 1

 • BÀI GIẢNG MÔN TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

  BÀI GIẢNG MÔN TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN..BỘ MÔN NGOẠI NGỮ..BÀI GIẢNG MÔN TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH.(DÀNH CHO HỆ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG)..Accounting and Finance.Kế toán – Tài chính..PHẠM

   76 p ktktlaocai 05/09/2013 311 1

 • GIÁO TRÌNH: TIẾNG ANH 3 THẬT ĐƠN GIẢN

  GIÁO TRÌNH: TIẾNG ANH 3 THẬT ĐƠN GIẢN

  Các bạn bọc thân mến trong thời buồi hội nhập hiện nay thì Tiếng Anh và Tin học là những công cụ không thể thiếu để chúng ta có thể hội nhập với thế giới. Đặc biệt với Tiếng Anh thì nó là một công cụ cực kì quan trọng, là một sinh viên ngành kĩ thuật thì ngoài việc phải trang bị cho mình vốn tiếng Anh giao tiếp các bạn cần phải nắm...

   38 p ktktlaocai 05/09/2013 302 1

 • JAPANESE ELEMENTARY I GRAMMAR EXPLANATION (Lesson 1 – Lesson 10)

  JAPANESE ELEMENTARY I GRAMMAR EXPLANATION (Lesson 1 – Lesson 10)

  FPT University Japanese Language Training Division Giải thích văn phạm N1 は N2 です * Ý nghĩa: N1 là N2 * Cách dùng : - Danh từ đứng trước は là chủ đề hoặc chủ ngữ trong câu. - です được sử dụng cuối câu khẳng định, biểu lộ sự lịch sự đối với người nghe. - Đứng trước です là một danh từ hoặc tính từ. Chú ý: は khi là trợ...

   170 p ktktlaocai 05/09/2013 336 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số